Thông báo bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định bảo vệ dữ liệu theo luật định và theo chính sách bảo mật này. Dưới đây chúng tôi thông báo cho bạn về bản chất, phạm vi và mục đích của việc thu thập dữ liệu.

1) TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU
Trách nhiệm đối với việc xử lý dữ liệu là thuộc về delfortgroup AG.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Delfortgroup AG
Fabrikstraße 20
A - 4050 Traun

dataprotection@delfortgroup.com

Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Singapore có thể liên hệ qua địa chỉ email này: Loise.Jacquette@luther-lawfirm.com

2) THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Trong hầu hết các trường hợp, trang web của chúng tôi có thể được sử dụng mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Nếu người dùng được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (ví dụ tên, địa chỉ, địa chỉ email), người dùng đó sẽ làm điều này một cách tự nguyện.

Nếu người dùng trang web (khách hàng hoặc không phải khách hàng) cung cấp thông tin cá nhân trong bối cảnh, ví dụ như yêu cầu, đăng ký hoặc ký kết hợp đồng, thì chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân do người dùng cung cấp.

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân nếu điều này là cần thiết trong quá trình thực hiện mối quan hệ hợp đồng hoặc các bước trước khi ký kết hợp đồng hoặc nếu bạn đồng ý với điều này trong khuôn khổ của sự chấp thuận bảo vệ dữ liệu.

Việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân diễn ra riêng để trả lời các câu hỏi, để xử lý hợp đồng như là một phần của quản trị kỹ thuật và để gửi các bản tin.
 

3) CÔNG BỐ VÀ CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU

Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được chúng tôi tiết lộ hoặc truyền cho bên thứ ba nếu điều này là cần thiết cho mục đích thực hiện hợp đồng hoặc cho mục đích thanh toán, hoặc nếu bạn đã đồng ý với tư cách là người dùng của trang web và/hoặc khách hàng. Là người dùng của trang web và/hoặc khách hàng, bạn có quyền thu hồi sự chấp thuận của bạn có hiệu lực cho tương lai bất cứ lúc nào.
 
4) LƯU TRỮ DỮ LIỆU VÀ XÓA DỮ LIỆU

Việc xóa dữ liệu được lưu trữ diễn ra, nếu bạn là người dùng của trang web và/hoặc khách hàng thu hồi sự chấp thuận việc lưu trữ, nếu dữ liệu của bạn để thực hiện mục đích lưu trữ không còn cần thiết hoặc nếu việc lưu trữ của bạn vì lý do pháp lý khác là hoặc trở nên không thể được chấp nhận. Dữ liệu cho mục đích thanh toán và mục đích kế toán không bị ảnh hưởng bởi yêu cầu hủy bỏ.
Quyền bị ảnh hưởng
Theo yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng thông báo cho bạn về dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ. Vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến các địa chỉ liên lạc được đề cập ở trên.

Nếu dữ liệu của bạn được chúng tôi xử lý không chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi về điều đó. Chúng tôi sẽ sửa ngay lập tức và thông báo lại cho bạn.

Nếu bạn không còn muốn chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi cần bạn thông báo cho chúng tôi một cách không chính thức bằng cách sử dụng các thông tin liên hệ ở trên. Ngay sau khi thu hồi của bạn gửi đến người phụ trách, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn ngay lập tức và thông báo lại cho bạn. Nếu có những lý do pháp lý hợp lý cho việc xóa dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo tới bạn.

Nếu bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không diễn ra theo đúng quy định pháp lý, bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát tương ứng. Ở Áo, bạn có thể gửi lên cơ quan bảo vệ dữ liệu của Áo.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Österreichische Datenschutzbehorde
Hohenstaufengasse 3
1010
+43 1 531 15-202525
dsb@dsb.gv.at

Tệp tin - Nhật ký - Máy chủ
Nhà cung cấp các trang sẽ tự động thu thập và lưu trữ thông tin trong tệp tin nhật ký máy chủ mà trình duyệt sẽ tự động truyền cho chúng tôi. Đó là:

 • Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt
 • hệ điều hành đã sử dụng
 • URL giới thiệu
 • Tên máy chủ của máy tính truy cập
 • Thời gian yêu cầu máy chủ

Dữ liệu này không thể được chỉ định cho những người cụ thể. Việc hợp nhất dữ liệu này với các nguồn dữ liệu khác sẽ không xảy ra. Chúng tôi có quyền kiểm tra lại dữ liệu này nếu chúng tôi biết các chỉ dẫn cụ thể cho việc sử dụng bất hợp pháp.

Google Maps

Trang web này sử dụng dịch vụ Google Maps của Google Inc. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý với việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu được thu thập tự động của Google Inc., đại diện của họ và các bên thứ ba.

Điều khoản sử dụng của Google Maps có thể được truy cập tại đây: https://www.google.com/intl/en/help/terms_maps/

Matomo
Chúng tôi sẽ xử lý thông tin của bạn với sự hỗ trợ của phần mềm phân tích dữ liệu Matomo, InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand (https://matomo.org/) với mục đích tìm kiếm và phân tích lỗi, đánh giá việc sử dụng trang web cũng như để đưa ra các biện pháp cho việc phát triển trang web. 

Do phần mềm phân tích dữ liệu được sử dụng mang tính cục bộ, không có thông tin nào của người dùng sẽ được chuyển tới bên thứ ba. Ngoài ra thông tin cá nhân của bạn sẽ được ẩn danh sau khi thu nhập dữ liệu. Do đó sẽ không xảy ra việc lưu trữ dữ liệu cá nhân trước khi xử lý dữ liệu.

Cơ sở pháp lý cho việc phân tích dữ liệu là yêu cầu chính đáng dựa vào Điều 6 Khoản 1 lit. f DSGVO (Yêu cầu kỹ thuật cho việc cung cấp và đưa vào sử dụng dịch vụ trang web).
Cơ sở pháp lý cho việc chuyển dữ liệu đến New Zealand được quyết định bởi Ủy ban EU 2013/65/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0065).

5) CÁC COOKIE

1. Cookies là gì?

Cookies là các tệp vãn bản nhỏ, được lưu trữ trên thiết bị cuối của bạn thông qua trình duyệt khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Các tệp vãn bản này chứa thông tin để cung cấp các dịch vụ thân thiện với ngýời dùng và ðýợc xuất từ ​​các trình duyệt web. Cookie cho phép trang web của chúng tôi nhận ra bạn, ðể máy chủ web của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một trang web tùy chỉnh hõn, tốt hõn, nhanh hõn, phù hợp hõn với yêu cầu của bạn.
Vì vậy, bạn có thể sẽ không nhận được quyền truy cập vào một số nội dung trang web nếu bạn chặn các cookie.
Sự khác biệt về cõ bản được thực hiện giữa các loại cookie sau:

 • Cookie dựa trên nền tảng tạm thời: Chúng được lưu trữ trên máy tính / thiết bị cuối của bạn khi bạn lướt trên trang web của chúng tôi và sau đó sẽ bị xóa .
 • Cookie cố định: Những cookie này vẫn còn trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn.
 • Cookie của các nhà cung cấp của bên thứ ba: Những cookie này được tạo bởi các trang web đối tác và được nhúng vào trang web của chúng tôi. Chúng nhằm mục đích cho việc cung cấp quảng cáo cá nhân là một ví dụ.

2. Ðây là cách chúng tôi sử dụng cookie
Chúng tôi thường chỉ sử dụng các Công nghệ Internet (ví dụ: cookie, tập lệnh Java) để giúp bạn đơn giản hóa việc sử dụng trang web của chúng tôi và tối ưu hóa dịch vụ và liên lạc của bạn với nội dung của chúng tôi:

 • Chúng tôi sử dụng cái gọi là cookie tạm thời để giữ cho phiên truy cập hiện tại hoạt động.
 • Chúng tôi sử dụng cookie của các nhà cung cấp bên thứ ba, với mục đích cải thiện trải nghiệm của bạn đối với các nội dung và quảng cáo của chúng tôi.Trang web này cũng sử dụng các dịch vụ phân tích web của Google. Bạn có thể tìm thấy nhiều hơn các thông tin về điều này tại “Thông báo bảo mật dữ liệu"

3. Cookies của nhà cung cấp bên thứ ba

Một số nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng cookie trên máy tính của bạn để đăng ký cụ thể hành vi của khách truy cập và cá nhân hóa dịch vụ (bao gồm cả quảng cáo). Tùy thuộc vào nền tảng, một số cookie có thể được đặt bởi các nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn có thể đọc về cách các nhà cung cấp bên thứ ba xử lý cookie trên các trang web có liên quan. Bạn có thể tìm thấy thông tin về các mạng dưới đây. Chúng tôi không kiểm soát cookie từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các trang web của bên thứ ba để xem cookie nào được sử dụng và cách quản lý chúng. Ðối với các nhà cung cấp bên thứ ba thông thường ví dụ như: Facebook, Google, v.v. "Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số" cung cấp một tùy chọn áp dụng từ chối cho tất cả các công ty DAA. Bạn có thể tìm thấy nhiều hơn các thông tin về điều này trong Ðiểm bên dưới.

4. Quản lý cookie/từ chối
Trong menu trình duyệt, bạn có thể tìm thấy các tùy chọn cài đặt cho việc sử dụng cookie. Một trình duyệt thường có các tùy chọn cài đặt sau:

 • Xem cookie,
 • Cho phép cookie,
 • Hủy kích hoạt tất cả hoặc cookie riêng,
 • Hủy kích hoạt tất cả các cookie khi đóng trình duyệt,
 • Chặn cookie,
 • Các điều khoản khi cookie được đặt
 • Từ chối phân tích theo dõi.

Ðối với các trình duyệt sau, bạn có thể tìm thấy các hýớng dẫn tắt cookie trên các trang web của nhà sản xuất. Nếu bạn chặn các cookie của chúng tôi trong trình duyệt, bạn không thể sử dụng một số nội dung trên trang web của chúng tôi.

Delfort rất coi trọng vấn đề bảo vệ dữ liệu của quý vị, do vậy chúng tôi đã thực thi hàng loạt biện pháp bảo vệ dữ liệu mang tính tổ chức và tính kỹ thuật, xây dựng nên quy phạm tương quan. Quy phạm này không ngừng được thẩm tra và đang hoàn thiện, đảm bảo chắn chắn quyền lợi có được của các bên.
Trong văn bản này chúng tôi sẽ tổng kết cho quý vị những thông tin quan trọng nhất trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu của khách hàng, nhà cung cấp và khách hàng tiềm năng.

Chỉ có các công ty con trực thuộc tập đoàn Delfort mới có quyền xử lý các thông tin cá nhân của quý vị. Quý vị có thể tìm thấy danh sách công ty thông qua đường link dưới đây: https://www.delfortgroup.com/en/company/delfort-plants-contacts/ 

Công ty vì mục đích gì, xử lý những dữ liệu cá nhân nào?

Với khách hàng và nhà cung cấp, chúng tôi đưa ra quyền lợi hợp pháp (Khoản 6 Điều 6 “Điều lệ bảo vệ dữ liệu EU”), có quyền khi giám sát, tiếp thị, quản lý và quyết toán chi phí, xử lý các dữ liệu mà quý vị công khai ra bên ngoài hoặc thông báo cho chúng tôi trong quá trình thực hiện nghiệp vụ (như họ tên, phương thức liên lạc, chức vụ), để thực hiện các biện pháp dự thảo hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và duy trì các mối quan hệ kinh doanh.

Đối với khách hàng tiềm năng, chúng tôi khi mở rộng kinh doanh và tiếp thị, chúng tôi sẽ xem xét thiết lập cơ sở dữ liệu quan hệ khách hàng, thu thập thông tin của quý vị, nhằm dễ dàng hơn cung cấp thông tin và quảng cáo có liên quan cho các sản phẩm của chúng tôi. Trừ khi có sự đồng ý ủy quyền rõ ràng bổ sung, căn cứ khoản 1 Điều 6 và lời tựa 47 “Điều lệ bảo vệ dữ liệu EU”, chúng tôi sẽ chỉ tiến hành lưu dữ liệu trong 3 năm, ngày lưu dữ liệu từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng (thông báo thất bại), tính từ ngày liên hệ.

 Công ty trực thuộc Delfort đồng thời xử lý dữ liệu đơn đặt hàng, hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị trong khuôn khổ xử lý các mối quan hệ dữ liệu đơn hàng, với mục đích duy trì và thiết lập tổng cơ sở dữ liệu khách hàng và tiếp thị.

Chỉ có nhân viên tham gia vào mục đích xử lý dữ liệu đã nói ở trên, như tổng bộ tập đoàn và/hoặc nhân viên làm ở lĩnh vực chuyên môn có liên quan mới có quyền tiếp xúc với dữ liệu cá nhân của quý vị.

Chỉ trong quy định của pháp luật chúng tôi mới có nghĩa vụ chuyển dữ liệu cho bên thứ ba nhằm thực hiện mối quan hệ hợp đồng (như người ủy quyền bên ngoài, ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty vận chuyển), hoặc nếu quý vị thể hiện rõ ràng khi đồng ý ủy quyền của mình trước, thì chúng tôi mới chuyển dữ liệu cho bên thứ ba.

Dữ liệu cá nhân sẽ không được dùng để làm tiếp thị, ngoài tập đoàn cũng sẽ không cung cấp cho bên thứ 3.

Dữ liệu sẽ được lưu trữ trong thời gian bao lâu?

Thị trường lưu trữ dữ liệu phụ thuộc vào yêu cầu pháp lý.

Nếu tồn tại quan hệ hợp đồng hoặc sự trao đổi qua lại về nghiệp vụ, dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ luôn được lưu trữ cho đến khi chúng tôi bảo hành, đảm bảo, kháng cáo và kết thúc thời hạn lưu trữ theo quy định pháp luật mới thôi. Ngoài ra, nếu dữ liệu cần lấy làm chứng cứ tố tụng, thì sẽ lưu trữ đến khi tố tụng kết thúc thì thôi.

Dữ liệu của quý vị được bảo vệ như thế nào?

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp an toán mang tính tổ chức và tính kỹ thuật toàn diện, để bảo vệ tránh mất mát, thiệt hại và bóp méo dữ liệu. Hệ thống của chúng tôi sẽ căn cứ vào khoa học kỹ thuật mới nhất để không ngừng cập nhật.

Quý vị có thể các quyền riêng tư gì?

 • Tìm hiểu và sữa đổi: Căn cứ quy định của pháp luật, quý vị có quyền tìm hiểu phạm vi dữ liệu lưu trữ của công ty chúng tôi. Nếu như thông tin có liên quan của quý vị có thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật ngay sau khi quý vị thông báo.
 • Hủy bỏ/Xóa bỏ: Miễn là các yêu cầu của quý vị không mâu thuẫn với thời gian lưu giữ theo luật định hoặc các yêu cầu pháp luật khác hoặc yêu cầu hợp đồng (như trong thời hạn của hợp đồng), quý vị có thể đưa ra phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc yêu cầu xóa dữ liệu đó bất cứ lúc nào.
 • Tính truyền đạt của dữ liệu: Đáp ứng được một số điều kiện nhất định, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi chuyển lại thông tin cá nhân cho quý vị hoặc chuyển cho bên thứ 3.
 • Hủy bỏ sự đồng ý: Quý vị có thể hủy bỏ cấp quyền xử lý dữ liệu cá nhân tại công ty chúng tôi bất cứ lúc nào.

Nếu như quý vị mong muốn thực hiện quyền lợi như nói ở trên, chúng tôi sẽ đưa ra hồi đáp hoặc xử lý yêu cầu của quý vị trong vòng một tháng sau khi nhận được thư của quý vị.
Nếu như quý vị có thắc mắc trong điều kiện khuôn khổ luật pháp đối với việc công ty chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, quý vị có quyền đưa ra kháng cáo tại cơ quan giám sát tương ứng.
Liên quan tới yêu cầu hủy bỏ, tìm hiểu, sửa đổi hoặc xóa bỏ dữ liệu hoặc các vấn đề liên quan tới việc bảo vệ dữ liệu khác, vui lòng liên hệ datenschutz@delfortgroup.com

Delfort rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Do đó đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật, các tiêu chuẩn và các biện pháp bảo vệ dữ liệu tổ chức. Các tiêu chuẩn này đảm bảo quyền của tất cả các bên liên quan và liên tục được xem xét và cải thiện.

Khi bạn là ứng viên, chúng tôi đã tóm tắt các thông tin quan trọng nhất về chủ đề bảo vệ dữ liệu dưới đây.

Địa chỉ liên hệ để yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là:

Delfortgroup AG
Fabrikstraße 20
4050 Traun
Áo
Điện thoại: +43 (0) 7229 776-0
Số Fax: +43 (0) 7229 77618-100
dataprotection@delfortgroup.com / www.delfortgroup.com

Mục đích xử lý dữ liệu
Dữ liệu của bạn chỉ được xử lý cho mục đích của quy trình tuyển dụng dựa trên sự đồng ý của bạn (Điều 6, mục 1a GDPR). Trong trường hợp đơn thành công, dữ liệu của bạn sẽ được xử lý thêm cho mục đích việc làm để thực hiện hợp đồng (Điều 6, mục 1b GDPR) và cho việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý (Điều 6, mục 1c GDPR).

Chuyển tiếp dữ liệu
Với đơn ứng tuyển, bạn đồng ý rõ ràng rằng dữ liệu ứng viên của bạn có thể được xử lý bởi công ty nhóm tương ứng mà đơn của bạn được gửi đến. Hơn nữa, bạn đồng ý rõ ràng rằng dữ liệu ứng viên của bạn có thể được truyền trong các công ty châu Âu của nhóm delfort. Trong trường hợp các vị trí phù hợp với bạn ngoài Liên minh Châu Âu, đơn của bạn cũng có thể được chuyển tiếp đến các nước thứ ba. Dữ liệu ứng viên của bạn sẽ được xử lý một cách cẩn thận và thận trọng. Chỉ những người có liên quan đến việc tuyển dụng các vị trí trống (ví dụ: bộ phận nhân sự, bộ phận liên quan) mới có quyền truy cập vào dữ liệu ứng viên của bạn. Tất cả những người có quyền truy cập vào tài liệu ứng viên của bạn, có nghĩa vụ đảm bảo quyền riêng tư.

Nền tảng đơn được lưu trữ bởi một bộ xử lý dữ liệu mà delfort đã thiết lập một thỏa thuận tương ứng về việc xử lý dữ liệu. Sau 14 ngày, dữ liệu của bạn sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ bộ xử lý dữ liệu.

Các chi tiết được cung cấp trong đơn của bạn sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng hoặc có nghĩa vụ theo luật pháp hoặc lệnh do cơ quan giám sát ban hành để thực hiện việc này.

Xử lí dữ liệu
Trong quy trình tuyển dụng, delfortgroup AG sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

 • Dữ liệu mà do bạn đã cung cấp hoặc đã được truyền điện tử
 • Ghi lại các cuộc phỏng vấn và/hoặc các cuộc trò chuyện qua điện thoại

Bạn đồng ý rõ ràng rằng dữ liệu của bạn có thể được sử dụng cho quy trình tuyển dụng và được lưu giữ sau khi hoàn tất quy trình tuyển dụng.

Từ chối, truy cập, cải chính hoặc xóa dữ liệu
Là ứng viên, nếu không có yêu cầu theo luật định đối với việc giữ lại là trái với yêu cầu của bạn, bạn có thể sử dụng các quyền sau :

 • Tìm hiểu và sữa đổi: Căn cứ quy định của pháp luật, quý vị có quyền tìm hiểu phạm vi dữ liệu lưu trữ của công ty chúng tôi. Nếu như thông tin có liên quan của quý vị có thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật ngay sau khi quý vị thông báo.
 • Hủy bỏ/Xóa bỏ: Miễn là các yêu cầu của quý vị không mâu thuẫn với thời gian lưu giữ theo luật định hoặc các yêu cầu pháp luật khác hoặc yêu cầu hợp đồng (như trong thời hạn của hợp đồng), quý vị có thể đưa ra phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc yêu cầu xóa dữ liệu đó bất cứ lúc nào.
 • Tính truyền đạt của dữ liệu: Đáp ứng được một số điều kiện nhất định, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi chuyển lại thông tin cá nhân cho quý vị hoặc chuyển cho bên thứ 3.
 • Hủy bỏ sự đồng ý: Quý vị có thể hủy bỏ cấp quyền xử lý dữ liệu cá nhân tại công ty chúng tôi bất cứ lúc nào.

Đối với các yêu cầu liên quan đến từ chối, truy cập, cải chính hoặc xóa dữ liệu, vui lòng liên hệ với myjob@delfortgroup.com.

Nếu bạn không muốn chúng tôi tiết lộ chi tiết đơn của bạn trong nhóm của chúng tôi hoặc không đồng ý với việc chúng tôi giữ tài liệu của bạn để sử dụng thêm, vui lòng cho chúng tôi biết bằng văn bản.

Nếu bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không tuân thủ theo luật pháp, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát tương ứng. Chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến quyền riêng tư. Vui lòng liên hệ với dataprotection@delfortgroup.com .

Google Maps được bật.