Thông báo bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định bảo vệ dữ liệu theo luật định và theo chính sách bảo mật này. Dưới đây chúng tôi thông báo cho bạn về bản chất, phạm vi và mục đích của việc thu thập dữ liệu.

1) TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU
Trách nhiệm đối với việc xử lý dữ liệu là thuộc về delfortgroup AG.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Delfortgroup AG

Fabrikstraße 20

A - 4050 Traun

dataprotection@delfortgroup.com

Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Singapore có thể liên hệ qua địa chỉ email này: Loise.Jacquette@luther-lawfirm.com

2) THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Trong hầu hết các trường hợp, trang web của chúng tôi có thể được sử dụng mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Nếu người dùng được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (ví dụ tên, địa chỉ, địa chỉ email), người dùng đó sẽ làm điều này một cách tự nguyện.

Nếu người dùng trang web (khách hàng hoặc không phải khách hàng) cung cấp thông tin cá nhân trong bối cảnh, ví dụ như yêu cầu, đăng ký hoặc ký kết hợp đồng, thì chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân do người dùng cung cấp.

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân nếu điều này là cần thiết trong quá trình thực hiện mối quan hệ hợp đồng hoặc các bước trước khi ký kết hợp đồng hoặc nếu bạn đồng ý với điều này trong khuôn khổ của sự chấp thuận bảo vệ dữ liệu.

Việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân diễn ra riêng để trả lời các câu hỏi, để xử lý hợp đồng như là một phần của quản trị kỹ thuật và để gửi các bản tin.
 

3) CÔNG BỐ VÀ CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU

Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được chúng tôi tiết lộ hoặc truyền cho bên thứ ba nếu điều này là cần thiết cho mục đích thực hiện hợp đồng hoặc cho mục đích thanh toán, hoặc nếu bạn đã đồng ý với tư cách là người dùng của trang web và/hoặc khách hàng. Là người dùng của trang web và/hoặc khách hàng, bạn có quyền thu hồi sự chấp thuận của bạn có hiệu lực cho tương lai bất cứ lúc nào.
 
4) LƯU TRỮ DỮ LIỆU VÀ XÓA DỮ LIỆU

Việc xóa dữ liệu được lưu trữ diễn ra, nếu bạn là người dùng của trang web và/hoặc khách hàng thu hồi sự chấp thuận việc lưu trữ, nếu dữ liệu của bạn để thực hiện mục đích lưu trữ không còn cần thiết hoặc nếu việc lưu trữ của bạn vì lý do pháp lý khác là hoặc trở nên không thể được chấp nhận. Dữ liệu cho mục đích thanh toán và mục đích kế toán không bị ảnh hưởng bởi yêu cầu hủy bỏ.
Quyền bị ảnh hưởng
Theo yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng thông báo cho bạn về dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ. Vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến các địa chỉ liên lạc được đề cập ở trên.

Nếu dữ liệu của bạn được chúng tôi xử lý không chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi về điều đó. Chúng tôi sẽ sửa ngay lập tức và thông báo lại cho bạn.

Nếu bạn không còn muốn chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi cần bạn thông báo cho chúng tôi một cách không chính thức bằng cách sử dụng các thông tin liên hệ ở trên. Ngay sau khi thu hồi của bạn gửi đến người phụ trách, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn ngay lập tức và thông báo lại cho bạn. Nếu có những lý do pháp lý hợp lý cho việc xóa dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo tới bạn.

Nếu bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không diễn ra theo đúng quy định pháp lý, bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát tương ứng. Ở Áo, bạn có thể gửi lên cơ quan bảo vệ dữ liệu của Áo.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Österreichische Datenschutzbehorde
Hohenstaufengasse 3
1010
+43 1 531 15-202525
dsb@dsb.gv.at

Tệp tin - Nhật ký - Máy chủ
Nhà cung cấp các trang sẽ tự động thu thập và lưu trữ thông tin trong tệp tin nhật ký máy chủ mà trình duyệt sẽ tự động truyền cho chúng tôi. Đó là:

 • Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt
 • hệ điều hành đã sử dụng
 • URL giới thiệu
 • Tên máy chủ của máy tính truy cập
 • Thời gian yêu cầu máy chủ

Dữ liệu này không thể được chỉ định cho những người cụ thể. Việc hợp nhất dữ liệu này với các nguồn dữ liệu khác sẽ không xảy ra. Chúng tôi có quyền kiểm tra lại dữ liệu này nếu chúng tôi biết các chỉ dẫn cụ thể cho việc sử dụng bất hợp pháp.

Công cụ phân tích trang web - Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ ("Google"). Chúng tôi có hợp đồng với Google để xử lý dữ liệu hợp đồng. Khi truy cập trang web của chúng tôi, phần mềm kết nối với máy chủ của Google và truyền dữ liệu đến máy chủ của Google, một số trong số đó được đặt tại Hoa Kỳ.

Google Analytics cũng sử dụng các cookie để lưu trữ thông tin về người dùng trang web và để phân tích việc sử dụng trang web của người dùng. Trang web này sử dụng chức năng "Kích hoạt ẩn danh IP". Điều này sẽ cắt ngắn địa chỉ IP của bạn trước Google trong các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc tại các quốc gia ký kết Thỏa thuận về Khu vực kinh tế châu Âu khác.

Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, địa chỉ IP đầy đủ mới được gửi đến máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ và rút ngắn ở đó. Theo Google, Google sẽ sử dụng dữ liệu được thu thập để đánh giá việc sử dụng trang web, để tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web và để cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng internet.

Google cũng sẽ chuyển thông tin này cho bên thứ ba nếu pháp luật yêu cầu hoặc nếu bên thứ ba xử lý dữ liệu này thay mặt cho Google. Để biết thông tin chi tiết về cách xử lý dữ liệu người dùng trên Google Analytics, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Bạn có thể ngăn việc lưu trữ các cookie Google Analytics bằng cách cài đặt phần mềm trình duyệt phù hợp. Nói chung, bạn có thể ngăn Google Analytics thu thập dữ liệu người dùng của mình trên tất cả các trang web bằng cách tải xuống và cài đặt plug-in trình duyệt có sẵn tại liên kết sau:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Chỉ có thể ngăn chặn việc thu thập dữ liệu người dùng của bạn bởi Google Analyties trên trang web này. Một cookie từ chối sẽ được đặt để ngăn việc thu thập dữ liệu của bạn trong các lần truy cập vào trang web này trong tương lai.

5) CÁC COOKIE
Trang web này sử dụng cookie.

Cookie làm cho các trang web thân thiện hơn và hiệu quả hơn đối với người dùng. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin. Khi truy cập trang web, trang web có thể đặt cookie trên máy tính của khách truy cập trang web. Nếu người dùng truy cập lại trang web sau đó, trang web có thể đọc dữ liệu của cookie được lưu trữ trước đó, ví dụ: Xác định xem người dùng đã truy cập trang web trước đó và khu vực nội dung nào của trang web mà người dùng đặc biệt quan tâm.

Thay đổi Cài đặt Cookie
Cách mà trình duyệt web xử lý các cookie và cookie nào được phép hoặc từ chối, người dùng có thể chỉ định trong cài đặt của trình duyệt web. Sự  chính xác các cài đặt này phụ thuộc vào trình duyệt web tương ứng. Thông tin chi tiết có thể được truy cập thông qua chức năng trợ giúp của trình duyệt web tương ứng.

Nếu việc sử dụng các cookie bị hạn chế, có thể không thể sử dụng đầy đủ tất cả các chức năng của trang web này.

Trang web của chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp sau:

delfortgroup.com (CookieConsent): Được sử dụng để lưu trữ sự đồng ý sử dụng cookie.

Facebook: Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng liên quan đến nút Like trên Facebook.

LinkedIn: Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng liên quan đến nút "LinkedIn".

Xing: Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng liên quan đến nút "Xing".
 
6) CÁC PLUGIN XÃ HỘI
Trang web của chúng tôi sử dụng một số plugin của bên thứ ba.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các plugin này kết nối với máy chủ của các nhà cung cấp plug-in tương ứng và truyền dữ liệu. Chúng tôi không biết chính xác dữ liệu nào mà nhà cung cấp plug-in đang truyền và cách dữ liệu này được xử lý bởi nhà cung cấp plug-in.

Nếu người dùng trang web có tài khoản người dùng với các nhà cung cấp plug-in này, nhà cung cấp plug-in đó có thể chỉ định thông tin được truyền trực tiếp vào tài khoản người dùng của họ. Người dùng trang web có thể tránh liên kết này bằng cách đăng xuất khỏi từng tài khoản người dùng trước khi truy cập trang web của chúng tôi.

Facebook: Trang web này sử dụng các plugin (nút like facebook, bình luận facebook, nút chia sẻ facebook) từ Facebook, nhà cung cấp Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Hoa Kỳ. Các plugin này thường được đánh dấu bằng từ "Facebook" hoặc có thể nhận ra bằng chữ "F" của Facebook.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:  https://developers.facebook.com/docs/plugins

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của Facebook:  http://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: Trang web này sử dụng các plugin (Nút In, Nút giới thiệu) của LinkedIn, LinkedIn Corporation., 2029Stierlin Court, Mountain View, California 94043, Hoa Kỳ. Các plugin này thường được đánh dấu bằng LinkedIn hoặc có thể nhận ra bằng nút "IN".

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:  https://developer.linkedin.com/legal/plugin-terms-of-use
Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách Bảo mật của LinkedIn:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: Trang web này sử dụng các plugin (Nút chia sẻ Xing) của Xing, XING SE, Dammtorstr. 30, 20354 Hamburg, Đức. Các plugin này thường được đánh dấu bằng chữ "Xing" hoặc có thể nhận ra bằng chữ "X" của Xing.
Nhiều thông tin hơn có thể được tìm thấy trong Chính sách Bảo mật cho "Nút chia sẻ Xing" trong:   https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Delfort rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Do đó đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật, các tiêu chuẩn và các biện pháp bảo vệ dữ liệu tổ chức. Các tiêu chuẩn này đảm bảo quyền của tất cả các bên liên quan và liên tục được xem xét và cải thiện.

Khi bạn là một khách hàng, chúng tôi đã tóm tắt tất cả các thông tin quan trọng nhất về chủ đề bảo vệ dữ liệu dưới đây.

Địa chỉ liên hệ để yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là:

Delfortgroup AG
Fabrikstraße 20
4050 Traun
Áo
Điện thoại: +43 (0) 7229 776-0
Số Fax: +43 (0) 7229 77618-100
dataprotection@delfortgroup.com / www.delfortgroup.com

Dữ liệu cá nhân nào của bạn được xử lý và nhằm mục đích gì?
Trong bối cảnh dịch vụ khách hàng, tiếp thị, quản lý khách hàng và kế toán, dữ liệu bạn đã cung cấp (ví dụ: tên, dữ liệu liên hệ, vị trí) được xử lý cho liên hệ kinh doanh ban đầu dựa trên lợi ích đáng tin cậy của chúng tôi (Điều 6, mục 1f GDPR) và để thực hiện hợp đồng và duy trì các mối quan hệ kinh doanh hiện có (Điều 6, mục 1b GDPR). Thời gian duy trì dựa trên các yêu cầu pháp lý.

Ai có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn và dữ liệu này được chuyển tiếp đến ai?
Quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng của bạn chỉ được cung cấp cho những người tham gia xử lý theo các mục đích nêu trên (ví dụ: những người từ các công ty trong nhóm, các bộ phận như sản xuất, dịch vụ khách hàng, v.v.) Việc chuyển tiếp dữ liệu ra bên ngoài delfort được hạn chế ở mức tối thiểu cần thiết: cho mục đích vận chuyển, dữ liệu liên lạc để chuyển tiếp đến các công ty vận chuyển.

Các quyền liên quan đến bảo vệ dữ liệu của bạn là gì?

 • Quyền phản đối/xóa: Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu hoặc yêu cầu xóa trong trường hợp không có thời hạn lưu giữ hợp pháp hoặc các nhu cầu hợp pháp hoặc hợp đồng khác xung đột với yêu cầu của bạn (ví dụ: hợp đồng hiện tại).
 • Quyền truy cập và cải chính: Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi cung cấp và lưu trữ theo yêu cầu pháp lý với yêu cầu bằng văn bản. Trong trường hợp dữ liệu của bạn có thay đổi, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện cải chính dữ liệu theo thông tin của bạn.

Nếu bạn cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không tuân thủ theo luật pháp, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát tương ứng.

Đối với các yêu cầu về sự phản đối, truy cập, cải chính hoặc xóa dữ liệu, vui lòng liên hệ với dataprotection@delfortgroup.com Chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến quyền riêng tư.

Delfort rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Do đó đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật, các tiêu chuẩn và các biện pháp bảo vệ dữ liệu tổ chức. Các tiêu chuẩn này đảm bảo quyền của tất cả các bên liên quan và liên tục được xem xét và cải thiện.

Khi bạn là ứng viên, chúng tôi đã tóm tắt các thông tin quan trọng nhất về chủ đề bảo vệ dữ liệu dưới đây.

Địa chỉ liên hệ để yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là:

Delfortgroup AG
Fabrikstraße 20
4050 Traun
Áo
Điện thoại: +43 (0) 7229 776-0
Số Fax: +43 (0) 7229 77618-100
dataprotection@delfortgroup.com / www.delfortgroup.com

Mục đích xử lý dữ liệu
Dữ liệu của bạn chỉ được xử lý cho mục đích của quy trình tuyển dụng dựa trên sự đồng ý của bạn (Điều 6, mục 1a GDPR). Trong trường hợp đơn thành công, dữ liệu của bạn sẽ được xử lý thêm cho mục đích việc làm để thực hiện hợp đồng (Điều 6, mục 1b GDPR) và cho việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý (Điều 6, mục 1c GDPR).

Chuyển tiếp dữ liệu
Với đơn ứng tuyển, bạn đồng ý rõ ràng rằng dữ liệu ứng viên của bạn có thể được xử lý bởi công ty nhóm tương ứng mà đơn của bạn được gửi đến. Hơn nữa, bạn đồng ý rõ ràng rằng dữ liệu ứng viên của bạn có thể được truyền trong các công ty châu Âu của nhóm delfort. Trong trường hợp các vị trí phù hợp với bạn ngoài Liên minh Châu Âu, đơn của bạn cũng có thể được chuyển tiếp đến các nước thứ ba. Dữ liệu ứng viên của bạn sẽ được xử lý một cách cẩn thận và thận trọng. Chỉ những người có liên quan đến việc tuyển dụng các vị trí trống (ví dụ: bộ phận nhân sự, bộ phận liên quan) mới có quyền truy cập vào dữ liệu ứng viên của bạn. Tất cả những người có quyền truy cập vào tài liệu ứng viên của bạn, có nghĩa vụ đảm bảo quyền riêng tư.

Nền tảng đơn được lưu trữ bởi một bộ xử lý dữ liệu mà delfort đã thiết lập một thỏa thuận tương ứng về việc xử lý dữ liệu. Sau 14 ngày, dữ liệu của bạn sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ bộ xử lý dữ liệu.

Các chi tiết được cung cấp trong đơn của bạn sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng hoặc có nghĩa vụ theo luật pháp hoặc lệnh do cơ quan giám sát ban hành để thực hiện việc này.

Xử lí dữ liệu
Trong quy trình tuyển dụng, delfortgroup AG sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

 • Dữ liệu mà do bạn đã cung cấp hoặc đã được truyền điện tử
 • Ghi lại các cuộc phỏng vấn và/hoặc các cuộc trò chuyện qua điện thoại

Bạn đồng ý rõ ràng rằng dữ liệu của bạn có thể được sử dụng cho quy trình tuyển dụng và được lưu giữ sau khi hoàn tất quy trình tuyển dụng.

Từ chối, truy cập, cải chính hoặc xóa dữ liệu
Là ứng viên, nếu không có yêu cầu theo luật định đối với việc giữ lại là trái với yêu cầu của bạn, bạn có thể sử dụng các quyền sau :

 • Triệu hồi: Bạn có thể từ chối chấp thuận đối với việc xử lý dữ liệu ứng viên của bạn bất cứ lúc nào. Khi người phụ trách đã nhận được từ chối của bạn, dữ liệu ứng viên của bạn sẽ được xóa. Dữ liệu của bạn sau đó sẽ không còn được xem xét trong quy trình tuyển dụng ..
 • Truy cập và cải chính: Bằng yêu cầu bằng văn bản, chúng tôi sẽ cho bạn biết những chi tiết cá nhân nào của bạn chúng tôi đã lưu trữ theo quy định pháp lý. Nếu dữ liệu của bạn đã thay đổi, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện cải chính dữ liệu của bạn theo thông tin của bạn.

Đối với các yêu cầu liên quan đến từ chối, truy cập, cải chính hoặc xóa dữ liệu, vui lòng liên hệ với myjob@delfortgroup.com.

Nếu bạn không muốn chúng tôi tiết lộ chi tiết đơn của bạn trong nhóm của chúng tôi hoặc không đồng ý với việc chúng tôi giữ tài liệu của bạn để sử dụng thêm, vui lòng cho chúng tôi biết bằng văn bản.

Nếu bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không tuân thủ theo luật pháp, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát tương ứng. Chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến quyền riêng tư. Vui lòng liên hệ với dataprotection@delfortgroup.com .

Theo dõi Google Analytics là cho phép.

Chúng tôi sử dụng cookies nhằm đảm bảo bạn có một trải nghiệm hài lòng. Bằng cách tiếp tục duyệt web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookies.