Tietosuojailmoitus hakijoille

Henkilötietojesi suojaaminen on delfortille erittäin tärkeä asia. Siksi olemme ottaneet käyttöön mittavat tekniset ja organisationaaliset tietosuojatoimet ja -standardit. Niitä noudattamalla turvataan kaikkien osapuolten oikeudet. Niitä myös tarkistetaan ja parannetaan jatkuvasti.
Alla on hakijoita varten tekemämme yhteenveto tärkeimmistä tietosuojaa koskevista tiedoista.

Henkilötietojesi käsittelystä saa lisätietoja seuraavasta osoitteesta:

delfortgroup AG
Fabrikstraße 20
4050 Traun
Itävalta
Puhelin: +43 (0)7229 776-0
Faksi: +43 (0)7229 77618-100
myjob@delfortgroup.com / www.delfortgroup.com

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Tietojasi käsitellään ainoastaan hakuprosessia varten. Jos hakemuksesi hyväksytään, tietojasi käsitellään jatkossa työsuhteen puitteissa.

Tietojen välittäminen
Tehdessäsi hakemuksen hyväksyt nimenomaisesti, että hakemustietojasi voidaan käsitellä yhtymän siinä yhtiössä, jolle hakemuksesi on osoitettu. Lisäksi hyväksyt nimenomaisesti, että hakemustietojasi voidaan välittää edelleen delfort-yhtymän yhtiöille, myös kolmansissa maissa sijaitseville. Hakemustietojasi käsitellään erittäin huolellisesti ja harkiten. Vain työpaikan täyttämiseen osallistuvilla henkilöillä (muun muassa henkilöstöasiat ja kyseinen osasto) on pääsy hakemustietoihisi. Kaikilla hakemustietoihisi pääsevillä on salassapitovelvollisuus.
Hakemuksessa antamiasi tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille, ellet ole antanut siihen nimenomaista suostumusta tai ellei siihen ole lakisääteistä velvoitetta tai viranomaisen antamaa määräystä.

Tietojen käsittely

Hakuprosessin aikana delfortgroup AG käsittelee seuraavia henkilötietoja sinusta:

  • itse antamasi tai sähköisesti välitetyt tiedot
  • nauhoitukset haastatteluista ja/tai puhelinkeskusteluista.

Hyväksyt nimenomaisesti, että tietojasi voidaan käyttää hakuprosessissa ja säilyttää hakuprosessin jälkeen mahdollisia tulevia rekrytointeja varten.

Tietojen peruuttaminen, kertominen, korjaaminen tai poistaminen
Hakijana sinulla on seuraavat oikeudet, ellei tietojen säilyttämiseen ole lakisääteistä vaatimusta:

  • Peruuttaminen: Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi hakemustietojesi käsittelyyn. Kun asiasta vastaava henkilö on vastaanottanut peruuttamisen, hakemustietosi poistetaan.  Tietojasi ei tällöin enää huomioida hakuprosessissa.
  • Kertominen ja korjaaminen: Jos teet kirjallisen pyynnön, kerromme sinulle lakisääteisten vaatimusten mukaisesti, mitä henkilötietoja sinusta säilytämme. Jos tietosi ovat muuttuneet, teemme viipymättä korjaukset antamiesi tietojen perusteella. 

Peruuttamista, kertomista ja korjaamista koskevat pyynnöt tehdään osoitteeseen myjob@delfortgroup.com.
Ellet haluat meidän välittävän hakemustietojasi yhtymän sisällä tai vastustat asiakirjojesi säilyttämistä myöhempää käyttöä varten, ilmoita siitä kirjallisesti.
Jos henkilötietojesi käsittely ei mielestäsi noudata lakia, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisellelle.

Vastaamme mielellämme kaikkiin tietosuojaa koskeviin kysymyksiin. Yhteystiedot dataprotection@delfortgroup.com.