Upozornění o soukromí

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně.

S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů. Níže vás informujeme o nás a o povaze, rozsahu a účelu sběru osobních údajů.

1) SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů je delfortgroup AG.
Můžete nás kontaktovat na adrese:

delfortgroup AG
Fabrikstraße 20
A – 4050 Traun
dataprotection@delfortgroup.com

Pověřence pro ochranu osobních údajů v Singapuru můžete kontaktovat na této e-mailové adrese: Loise.Jacquette@luther-lawfirm.com

2) SBĚR A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Naše webové stránky mohou být ve většině případů používány bez poskytování osobních údajů. Pokud je uživatel vyzván k poskytnutí osobních údajů (například jména, adresy, e-mailu) rozumí se, že tak činí dobrovolně.

Pokud by uživatel webu (zákazník nebo jiný uživatel) poskytl osobní údaje v souvislosti např. s požadavkem, registrací nebo uzavřením smlouvy, zpracujeme pouze osobní údaje poskytnuté uživatelem.

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, je-li to nezbytné v průběhu plnění smluvního vztahu nebo předsmluvní akce, nebo pokud jste s tím souhlasili v rámci souhlasu s ochranou osobních údajů.

Sběr a zpracování osobních údajů probíhá výhradně za účelem zodpovězení otázek, zpracování smluv, jako součást technické správy a pro zasílání informačních bulletinů.

3) ODHALENÍ A PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou odhaleny a předány třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo pro fakturační účely nebo pokud jste s tím souhlasili jako uživatel webových stránek či zákazník. Jako uživatel webových stránek či zákazník máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s účinkem do budoucna.

4) UCHOVÁVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K odstranění uložených dat dojde v případě, že jako uživatel webových stránek nebo zákazník odvoláte souhlas s jejich uložením, pokud vaše údaje již nejsou nezbytné pro splnění účelu sledovaného uložením, nebo pokud jejich uložení je nebo se stává nepřípustným z jiných právních důvodů. Údaje pro fakturační účely a účetní účely nejsou ovlivněny žádostí o odstranění.

Dotčená práva
Na požádání vám rádi sdělíme informace o uložených osobních údajích o vaší osobě. Svůj požadavek prosím směřujte na výše uvedené kontaktní adresy.

Pokud vaše údaje, které zpracováváme, nejsou správné, prosím informujte nás o tom. Neprodleně je opravíme a budeme vás informovat.

Pokud si již nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, žádáme vás, abyste nás neformálně informovali prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Jakmile se vaše odvolání dostane k odpovědné osobě, okamžitě vymažeme vaše údaje a informujeme vás. Pokud existují závažné právní důvody pro vymazání vašich osobních údajů, budeme vás o tom informovat.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů nesplňuje právní rámec, máte právo odvolat se k příslušnému dozorčímu orgánu. V Rakousku je to Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů lze najít na následující adrese:

Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wien
+43 1 531 15-202525
dsb@dsb.gv.at

Soubory protokolů serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš webový prohlížeč automaticky předává, do takzvaných souborů protokolů serveru. Jsou to: 

•    Typ a verze webového prohlížeče 
•    použitý operační systém 
•    URL adresu odkazující stránky (referrer) 
•    Hostitelský název návštěvnického počítače 
•    Čas požadavku na server 

Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. K sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nedojde. Vyhrazujeme si právo tyto údaje retrospektivně kontrolovat, pokud zjistíme konkrétní známky nezákonného použití.

Google Analytics
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics pro analýzy webu poskytovanou společností Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Máme smlouvu se společností Google na zpracování smluvních dat. Když přistupujete na naše stránky, software se spojí se servery společnosti Google a přenese data na servery Google, z nichž některé jsou umístěny ve Spojených státech. 

Služba Google Analytics také používá soubory cookies pro ukládání informací o uživateli webových stránek a pro analýzu používání webových stránek jejich uživatelem. Tyto webové stránky používají funkci "Aktivace anonymizace IP" Tím bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 
Pouze ve výjimečných případech bude odeslána úplná adresa IP na server Google v USA a tam bude zkrácena. Podle společnosti Google bude společnost Google používat shromážděné údaje k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. 
Společnost Google tyto informace rovněž předá třetím stranám, pokud to zákon vyžaduje nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Google. Podrobné informace o způsobu zpracování dat uživatelů ve službě Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Ukládání souborů cookies služby Google Analytics můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Službě Google Analytics můžete obecně zabránit ve shromažďování vašich uživatelských dat na všech webových stránkách stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Je také možné zabránit sběru vašich uživatelských dat službou Google Analytics pouze na těchto webových stránkách. Nastaví se cookie pro odhlášení, které zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek.

5) SOUBORY COOKIES
Tyto webové stránky používají soubory cookies.

Soubory cookies dělají webové stránky uživatelsky přívětivější a efektivnější pro uživatele. Cookie je malý textový soubor, který se používá k ukládání informací. Při návštěvě webových stránek mohou tyto stránky umístit soubor cookies do počítače návštěvníka webových stránek. Pokud uživatel navštíví tyto webové stránky později, stránky mohou přečíst údaje z dříve uloženého souboru cookies, např. určit, zda uživatel navštívil tyto stránky dříve a o které části webu se především zajímal.

Změna nastavení cookies
Jak webový prohlížeč zachází se soubory cookies a které cookies jsou povoleny nebo zakázány, může uživatel určit v nastavení webového prohlížeče. Kde přesně tato nastavení jsou, závisí na konkrétním webovém prohlížeči. Podrobné informace lze najít prostřednictvím nápovědy konkrétního prohlížeče.

Pokud je použití souborů cookies zakázáno, nemusí být možné plně využít všech funkcí těchto webových stánek.

Naše webové stránky používají následující poskytovatele:

delfortgroup.com (CookieConsent): Používá se pro uložení souhlasu s používáním souborů cookies.

Facebook: Používá se pro uložení dat uživatele týkajících se tlačítka Facebook Like.

LinkedIn: Používá se pro uložení dat uživatele týkajících se tlačítka "LinkedIn".

Xing: Používá se pro uložení dat uživatele týkajících se tlačítka "Xing".

6) SOCIÁLNÍ PLUGINY
Naše webové stránky používají několik pluginů třetích stran.

Když navštívíte naše webové stránky, tyto pluginy se připojí na servery odpovídajících poskytovatelů a předávají data. Není nám přesně známo, jaká data poskytovatel pluginu předává a jak jsou tato data poskytovateli zpracovávána.

Pokud má uživatel webových stránek uživatelský účet u poskytovatelů těchto pluginů, mohou poskytovatelé pluginů přiřadit přenášené informace přímo k jejich uživatelskému účtu. Uživatel webových stránek může být schopen zabránit tomuto připojení odhlášením z každého uživatelského účtu před návštěvou našich webových stránek.

Facebook: Tyto stránky používají pluginy Facebooku (tlačítko facebook like, komentáře facebook, tlačítko facebook sdílení/share), poskytovatel je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.  Tyto pluginy jsou obvykle buď označeny slovem "Facebook" nebo jsou rozeznatelné podle symbolu "F" Facebooku.

Další informace naleznete na adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Další informace o soukromí najdete v Zásadách používání dat Facebooku na adrese: http://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: Tyto webové stránky používají pluginy společnosti LinkedIn (tlačítko In, tlačítko Doporučit/Recommend), LinkedIn Corporation., 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, United States. Tyto pluginy jsou obvykle označeny slovem LinkedIn nebo rozpoznatelné pomocí tlačítka "IN".

Další informace najdete na adrese: https://developer.linkedin.com/legal/plugin-terms-of-use
Další informace o soukromí najdete v Zásadách ochrany soukromí LinkdeIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: Tyto webové stránky používají pluginy společnosti Xing (tlačítko Xing sdílení/share), XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany. Tyto pluginy jsou obvykle buď označeny slovem "Xing" nebo jsou rozeznatelné podle symbolu "X" společnosti Xing.

Další informace můžete najít v zásadách soukromí pro tlačítko "Xing share" na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Společnost delfort přikládá velký význam ochraně vašich osobních údajů. Zavedla proto rozsáhlá technická a organizační opatření a standardy na ochranu osobních údajů. Tyto standardy zajišťují práva všech zúčastněných stran a jsou neustále přezkoumávány a zlepšovány.

Pro vás jako pro zákazníka jsme níže shrnuli nejdůležitější informace o předmětu ochrany osobních údajů.

Kontaktní adresa pro dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů je:

delfortgroup AG
Fabrikstraße 20
4050 Traun
Austria
Telefon: +43 (0)7229 776-0
Fax: +43 (0)7229 77618-100
dataprotection@delfortgroup.com / www.delfortgroup.com

Jaké osobní údaje se zpracovávají a k jakému účelu?
V souvislosti se službami zákazníkům, marketingem, řízením vztahů se zákazníky a účetnictvím jsou údaje, které jste poskytli (např. jméno, kontaktní údaje, pozice), zpracovány pro počáteční obchodní kontakt na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1f směrnice GDPR) a pro plnění smluv a udržování stávajících obchodních vztahů (čl. 6 odst. 1b GDPR). Doby uchovávání jsou založeny na zákonných požadavcích.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu jsou předávány?
Přístup k vašim zákaznickým údajům je poskytován pouze osobám, které se podílejí na zpracování podle výše uvedených účelů (např. osobám z jiných společností skupiny z oddělení, jako je výroba, zákaznický servis atd.) Předávání dat mimo společnost delfort je omezeno na nezbytné minimum: pro účely přepravy jsou kontaktní údaje předávány přepravním společnostem.   

Jaká jsou vaše práva související s ochranou osobních údajů?

  • Právo na námitku/výmaz: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů nebo požadovat výmaz v případě, že s vašim požadavkem nejsou v rozporu žádné právní lhůty pro uchovávání nebo jiné právní či smluvní potřeby (např. aktuální smlouva).
  • Právo na přístup a opravu: Na základě písemné žádosti poskytneme vaše osobní údaje uložené v souladu s právními požadavky. V případě, že dojde ke změně vašich údajů, neprodleně zajistíme opravu našich údajů podle vašich informací.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost příslušnému dozorčímu orgánu.
S požadavky na námitky, přístup, opravu nebo vymazání osobních údajů se obraťte na dataprotection@delfortgroup.com
Rádi také zodpovíme všechny další otázky týkající se ochrany soukromí.

Společnost delfort přikládá velký význam ochraně vašich osobních údajů. Zavedla proto rozsáhlá technická a organizační opatření a standardy na ochranu osobních údajů. Tyto standardy zajišťují práva všech zúčastněných stran a jsou neustále přezkoumávány a zlepšovány.

Pro vás jako pro uchazeče jsme níže shrnuli nejdůležitější informace o předmětu ochrany osobních údajů.

Kontaktní adresa pro dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů je:

delfortgroup AG
Fabrikstraße 20
4050 Traun
Austria
Telefon: +43 (0)7229 776-0
Fax: +43 (0)7229 77618-100
info@delfortgroup.com / www.delfortgroup.com

Účel zpracování osobních údajů

Vaše údaje budou zpracovány výhradně pro účely přijímacího řízení na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a GDPR). V případě přijetí budou vaše údaje dále zpracovány pro účely zaměstnání pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1b GDPR) a pro dodržení zákonných povinností (čl. 6 odst. 1c GDPR).

Předávání osobních údajů

V případě žádosti o zaměstnání výslovně souhlasíte s tím, že vaše údaje uchazeče mohou být zpracovány příslušnou společností skupiny, na kterou byla vaše žádost směrována. Dále výslovně souhlasíte s tím, že vaše údaje uchazeče mohou být předány dalším evropským společnostem skupiny delfort. V případě pozic mimo Evropskou unii relevantních pro vás může být vaše žádost předána i třetím zemím. S vašimi uchazečskými údaji bude nakládáno s maximální péčí a diskrétností. K údajům o uchazeči mají přístup pouze lidé, kteří se podílejí na obsazování volného místa (např.personalisté , příslušné oddělení). Všechny osoby, které mají přístup k dokumentům vašeho přijímacího řízení jsou povinny zachovávat soukromí.

Platformu pro žádosti o změstnání spravuje zpracovatel dat, se kterým společnost delfort uzavřela odpovídající dohodu o zpracování dat. Po 14 dnech jsou vaše údaje automaticky odstraněny ze serverů zpracovatele dat.

Podrobnosti uvedené ve vaší žádosti nebudou poskytnuty třetím stranám, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas, nebo pokud k tomu neexistuje zákonná povinnost nebo příkaz vydaný dozorčím orgánem.

Zpracování osobních údajů

Během přijímacího řízení společnost delfortgroup AG zpracuje vaše následující osobní údaje:

  • Údaje, které jste poskytli sami nebo které byly předány elektonicky.
  • Záznamy rozhovorů nebo telefonických hovorů

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše údaje mohou být použity pro přijímací řízení a uchovávány v evidenci po dokončení přijímacího řízení pro jakékoliv další budoucí personální úkony.

Námitka, přístup, oprava nebo výmaz osobních údajů

Jako uchazeč můžete využít následujících práv, pokud žádný zákonný požadavek na uchování není v rozporu s vašim nárokem:

  • Odvolání: Můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vašeho přijímacího řízení. Jakmile odpovědná osoba obdrží vaši námitku, budou osobní údaje vašeho přijímacího řízení smazány. Vaše údaje pak již nebudou figurovat v přijímacím řízení.
  • Přístup a oprava: Na základě písemné žádosti vám poskytneme informace v souladu s právními požadavky, jaké vaše osobní údaje máme uloženy. Pokud dojde ke změně vašich údajů, neprodleně zajistíme opravu našich údajů podle vašich informací.

S požadavky na námitky, přístup, opravu nebo vymazání osobních údajů se obraťte na myjob@delfortgroup.com.

Pokud si nepřejete, abychom zveřejnili podrobnosti vašeho přijímacího řízení v naší skupině nebo nesouhlasíte s naším uchováváním vašich dokumentů pro další využití, oznamte nám to prosím písemně.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost příslušnému dozorčímu orgánu. Rádi zodpovíme všechny další otázky týkající se ochrany soukromí. Kontaktujte prosím dataprotection@delfortgroup.com.

Sledování služby Google Analytics je povoleno.

Používáme cookies s cílem zajistit Vám co nejpříjemnější zážitek. Pokračováním ve vyhledávání vyjadřujete souhlas s použitím cookies.