Upozornění o soukromí

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně.

S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů. Níže vás informujeme o nás a o povaze, rozsahu a účelu sběru osobních údajů.

1) SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů je delfortgroup AG.
Můžete nás kontaktovat na adrese:

delfortgroup AG
Fabrikstraße 20
A – 4050 Traun
dataprotection@delfortgroup.com

Pověřence pro ochranu osobních údajů v Singapuru můžete kontaktovat na této e-mailové adrese: Loise.Jacquette@luther-lawfirm.com

2) SBĚR A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Naše webové stránky mohou být ve většině případů používány bez poskytování osobních údajů. Pokud je uživatel vyzván k poskytnutí osobních údajů (například jména, adresy, e-mailu) rozumí se, že tak činí dobrovolně.

Pokud by uživatel webu (zákazník nebo jiný uživatel) poskytl osobní údaje v souvislosti např. s požadavkem, registrací nebo uzavřením smlouvy, zpracujeme pouze osobní údaje poskytnuté uživatelem.

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, je-li to nezbytné v průběhu plnění smluvního vztahu nebo předsmluvní akce, nebo pokud jste s tím souhlasili v rámci souhlasu s ochranou osobních údajů.

Sběr a zpracování osobních údajů probíhá výhradně za účelem zodpovězení otázek, zpracování smluv, jako součást technické správy a pro zasílání informačních bulletinů.

3) ODHALENÍ A PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou odhaleny a předány třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo pro fakturační účely nebo pokud jste s tím souhlasili jako uživatel webových stránek či zákazník. Jako uživatel webových stránek či zákazník máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s účinkem do budoucna.

4) UCHOVÁVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K odstranění uložených dat dojde v případě, že jako uživatel webových stránek nebo zákazník odvoláte souhlas s jejich uložením, pokud vaše údaje již nejsou nezbytné pro splnění účelu sledovaného uložením, nebo pokud jejich uložení je nebo se stává nepřípustným z jiných právních důvodů. Údaje pro fakturační účely a účetní účely nejsou ovlivněny žádostí o odstranění.

Dotčená práva
Na požádání vám rádi sdělíme informace o uložených osobních údajích o vaší osobě. Svůj požadavek prosím směřujte na výše uvedené kontaktní adresy.

Pokud vaše údaje, které zpracováváme, nejsou správné, prosím informujte nás o tom. Neprodleně je opravíme a budeme vás informovat.

Pokud si již nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, žádáme vás, abyste nás neformálně informovali prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Jakmile se vaše odvolání dostane k odpovědné osobě, okamžitě vymažeme vaše údaje a informujeme vás. Pokud existují závažné právní důvody pro vymazání vašich osobních údajů, budeme vás o tom informovat.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů nesplňuje právní rámec, máte právo odvolat se k příslušnému dozorčímu orgánu. V Rakousku je to Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů lze najít na následující adrese:

Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wien
+43 1 531 15-202525
dsb@dsb.gv.at

Soubory protokolů serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš webový prohlížeč automaticky předává, do takzvaných souborů protokolů serveru. Jsou to: 

•    Typ a verze webového prohlížeče 
•    použitý operační systém 
•    URL adresu odkazující stránky (referrer) 
•    Hostitelský název návštěvnického počítače 
•    Čas požadavku na server 

Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. K sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nedojde. Vyhrazujeme si právo tyto údaje retrospektivně kontrolovat, pokud zjistíme konkrétní známky nezákonného použití.

Google Maps

Tento web používá službu Google Maps od Google Inc. Používáním této služby souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním automaticky shromažďovaných údajů společností Google Inc., jejich zástupci a třetími stranami.

Podmínky používání Map Google naleznete zde: https://www.google.com/intl/cs/help/terms_maps/

Matomo
Za účelem vyhledávání a analýzy chyb, vyhodnocení používání a odvození opatření pro budoucí vývoj našich webových stránek zpracováváme Vaše údaje pomocí lokálního analytického softwaru Matomo, InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland (New Zealand) (https: //matomo.org/).

Protože se v případě této služby jedná o lokální analytický nástroj, nejsou žádné osobní údaje předávány poskytovateli služby ani třetím stranám. Kromě toho jsou Vaše osobní údaje ihned po jejich shromáždění anonymizovány. K ukládání osobních údajů nad rámec prvního kroku zpracování proto nedochází.

Právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem (bezpodmínečná technická nezbytnost pro poskytování a dodávku služby, kterou jste zobrazením „webové stránky“ výslovně požadovali) v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR.
Právním základem předávání údajů na Nový Zéland je prováděcí usnesení Evropské komise 2013/65/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0065).

5) COOKIES

1. Co jsou to soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá do vašeho koncového zařízení, když používáte naše webové stránky. Tyto textové soubory obsahují informace pro poskytování uživatelsky přívětivých služeb a jsou exportovány z webových prohlížečů. Soubory cookies umožňují našim webovým stránkám, aby vás poznaly, takže náš webový server vám může nabídnout více přizpůsobené, lepší a rychlejší webové stránky, které jsou lépe přizpůsobeny vašim požadavkům.

Proto byste měli uvážit, že pokud zablokujete soubory cookies, nebudete moci obdržet jakýkoliv přístup k určitému obsahu webových stránek.

Rozlišení je v podstatě provedeno mezi následujícími typy souborů cookies:

 • Soubory cookies založené na relaci: Tyto soubory jsou uloženy ve vašem počítači/koncovém zařízení, v době, kdy surfujete na našich webových stránkách a poté jsou vymazány.
 • Trvalé soubory cookies: Tyto cookies zůstávají ve vašem počítači delší dobu.
 • Soubory cookies třetích stran: Tyto cookies jsou generovány partnerskými webovými stránkami a jsou vloženy do našich webových stránek. Slouží například pro účely poskytování personalizované reklamy.

2. Jak používáme soubory cookies

Používáme pouze internetové technologie (např. soubory cookies, Java script), abychom vám zjednodušili používání našich webových stránek a optimalizovali naše služby a vaši komunikaci s naším obsahem:

 • Používáme takzvané soubory cookies založené na relaci, abychom udrželi vaši relaci aktivní.
 • Používáme soubory cookies třetích stran, které slouží k zlepšení vašich zkušeností s naším obsahem a reklamami.

3. Soubory cookies třetích stran

Někteří poskytovatelé třetích stran používají soubory cookies ve vašem počítači, aby specificky zaznamenali chování návštěvníka a personalizovali služby (včetně reklamy). V závislosti na platformě mohou poskytovatelé třetích stran nastavit několik souborů cookies. O tom, jak poskytovatelé třetích stran používají cookies, si můžete přečíst na příslušných webových stránkách. Informace o sítích naleznete níže. Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookies třetích stran. Proto doporučujeme, abyste zkontrolovali webové stránky třetích stran a zjistili, které soubory cookies používají a jak je lze spravovat. Pro běžné třetí strany, jako je Facebook, Google atd., nabízí "Digital Advertising Alliance" možnost uplatnění kolektivní výjimky pro všechny společnosti DAA. Více informací o tomto tématu najdete níže.

4. Správa/odmítnutí souborů cookies

V menu prohlížeče můžete najít možnosti nastavení pro používání cookies. Webový prohlížeč má obvykle následující možnosti nastavení:

 • Zobrazit cookies,
 • povolit cookies,
 • deaktivovat všechny nebo určité soubory cookies,
 • deaktivovat všechny soubory cookies při zavření prohlížeče,
 • blokovat cookies,
 • upozornit, pokud má být uložen soubor cookie a
 • odmítnout analýzu sledování.

Pro následující prohlížeče můžete najít pokyny pro deaktivaci souborů cookies na webových stránkách výrobce. Pokud budete soubory cookies ve svém prohlížeči blokovat, nemusíte být schopni používat některé části našich webových stánek.

delfort klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů, a proto implementoval rozsáhlá technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů a standardy. Tyto standardy zajišťují dodržování práv všech dotčených osob a jsou průběžně kontrolovány a dále zlepšovány.

Pro Vás, jako zákazníka, dodavatele nebo zájemce, jsou následně shrnuty nejdůležitější informace k tématu ochrany osobních údajů. Za zpracování Vašich osobních údajů jsou zodpovědné podniky skupiny delfort. Seznam podniků najdete na: https://www.delfortgroup.com/en/company/delfort-plants-contacts/ 

Které osobní údaje jsou k jakému účelu zpracovávány?  

Od zákazníků a dodavatelů jsou v souvislosti s poradenstvím, marketingem, správou a vyúčtování zpracovávány na bázi našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1f GDPR) za účelem provedení předsmluvních opatření, splnění smluvních závazků, jakož i k zachování obchodních vztahů (čl. 6 odst. 1b GDPR) osobní údaje, které jste uvedli (např. jméno, kontaktní údaje, pozice) nebo které byly v souvislosti s obchodním sdělením zjištěny.

Od zájemců pořizujeme navíc osobní údaje v souvislosti s našimi akvizičními a prodejními činnostmi a z toho důvodu vedeme marketingovou databázi CRM, abychom cíleně umožnili informace a reklamu pro naše produkty. Pokud neexistuje další výslovné schválení, uchováváme údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. f EU GDPR ve spojení s bodem preambule 47 po dobu tří let od konce posledního (neúspěšného) pokusu o kontakt.

Podniky skupiny delfort zpracovávají zčásti společně nebo v rámci vztahů  zpracovatelů dat zakázek osobní údaje, a proto vedou přesahující zákaznickou a marketingovou databanku. 

Přístup k Vašim údajům mají pouze ty osoby, které se podílejí na zpracovávání k výše uvedeným účelům, například osoby z koncernových společností a/nebo z příslušných oblastí činnosti.

Předání údajů třetím osobám se děje zásadně jen tehdy, jestliže k tomu jsme zákonem povinni, předání údajů k provedení smluvního vztahu je potřebné (např. externí zpracovatelé zakázky, banky, pojišťovny, podniky logistiky), nebo jste k tomu předem vyjádřili výslovně souhlas.

Osobní údaje nejsou ani prodávány, ani jinak předávány třetím osobám mimo koncern.

Jak douho jsou Vaše údaje uloženy?

Doba uložení Vašich údajů se řídí podle zákonných požadavků.

V případě přípravy smlouvy, resp. uzavření obchodu zůstávají Vaše osobní údaje uloženy až do uplynutí pro nás platných lhůt pro poskytnutí ručení, záruky, promlčení a zákonných lhůt pro uchovávání. Kromě toho až do ukončení případných právních sporů, při nichž jsou údaje vyžadovány jako důkaz.

Jak jsou Vaše údaje chráněny?

Abychom údaje chránili proti ztrátě, zničení a manipulaci, používáme rozsáhlá technická, jakož i organizační bezpečnostní opatření. Naše systémy jsou průběžně aktualizovány podle stavu techniky.

Jaká práva v souvislosti s ochranou údajů můžete využít?

 • Informace a oprava: Na vyžádání Vám sdělíme podle zákonných norem, jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Pokud by se Vaše údaje změnily, budeme opravu údajů iniciovat obratem podle Vašeho sdělení.
 • Odvolání/Vymazání: Se zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoliv nesouhlasit s účinkem do budoucna nebo požadovat vymazání, pokud Vašemu nároku neodporuje žádná zákonná lhůta pro uchovávání nebo jiná zákonná, resp. smluvní nutnost (např. otevřená smlouva).
 • Přenosnost údajů: Za určitých předpokladů můžete požadovat, aby Vám nebo třetím osobám byly Vaše osobní údaje předány.
 • Odvolání souhlasu: Udělené souhlasy ke zpracování Vašich údajů můžete kdykoliv odvolat.

Pokud byste uplatnili některé z výše uvedených práv, neprodleně, avšak nejpozději během jednoho měsíce po doručení, k tomu zaujmeme stanovisko, resp. žádosti vyhovíme.
Pokud jste toho názoru, že zpracování Vašich údajů neprobíhá v zákonném rámci, přísluší Vám právo na stížnost u příslušného dozorčího orgánu. Pro žádosti ohledně odvolání, informace, opravu nebo vymazání údajů, jakož i další dotazy k ochraně údajů se prosím obraťte na datenschutz@delfortgroup.com

Společnost delfort přikládá velký význam ochraně vašich osobních údajů. Zavedla proto rozsáhlá technická a organizační opatření a standardy na ochranu osobních údajů. Tyto standardy zajišťují práva všech zúčastněných stran a jsou neustále přezkoumávány a zlepšovány.

Pro vás jako pro uchazeče jsme níže shrnuli nejdůležitější informace o předmětu ochrany osobních údajů.

Kontaktní adresa pro dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů je:

delfortgroup AG
Fabrikstraße 20
4050 Traun
Austria
Telefon: +43 (0)7229 776-0
Fax: +43 (0)7229 77618-100
info@delfortgroup.com / www.delfortgroup.com

Účel zpracování osobních údajů

Vaše údaje budou zpracovány výhradně pro účely přijímacího řízení na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a GDPR). V případě přijetí budou vaše údaje dále zpracovány pro účely zaměstnání pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1b GDPR) a pro dodržení zákonných povinností (čl. 6 odst. 1c GDPR).

Předávání osobních údajů

V případě žádosti o zaměstnání výslovně souhlasíte s tím, že vaše údaje uchazeče mohou být zpracovány příslušnou společností skupiny, na kterou byla vaše žádost směrována. Dále výslovně souhlasíte s tím, že vaše údaje uchazeče mohou být předány dalším evropským společnostem skupiny delfort. V případě pozic mimo Evropskou unii relevantních pro vás může být vaše žádost předána i třetím zemím. S vašimi uchazečskými údaji bude nakládáno s maximální péčí a diskrétností. K údajům o uchazeči mají přístup pouze lidé, kteří se podílejí na obsazování volného místa (např.personalisté , příslušné oddělení). Všechny osoby, které mají přístup k dokumentům vašeho přijímacího řízení jsou povinny zachovávat soukromí.

Platformu pro žádosti o změstnání spravuje zpracovatel dat, se kterým společnost delfort uzavřela odpovídající dohodu o zpracování dat. Po 14 dnech jsou vaše údaje automaticky odstraněny ze serverů zpracovatele dat.

Podrobnosti uvedené ve vaší žádosti nebudou poskytnuty třetím stranám, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas, nebo pokud k tomu neexistuje zákonná povinnost nebo příkaz vydaný dozorčím orgánem.

Zpracování osobních údajů

Během přijímacího řízení společnost delfortgroup AG zpracuje vaše následující osobní údaje:

 • Údaje, které jste poskytli sami nebo které byly předány elektonicky.
 • Záznamy rozhovorů nebo telefonických hovorů

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše údaje mohou být použity pro přijímací řízení a uchovávány v evidenci po dokončení přijímacího řízení pro jakékoliv další budoucí personální úkony.

Námitka, přístup, oprava nebo výmaz osobních údajů

Jako uchazeč můžete využít následujících práv, pokud žádný zákonný požadavek na uchování není v rozporu s vašim nárokem:

 • Informace a oprava: Na vyžádání Vám sdělíme podle zákonných norem, jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Pokud by se Vaše údaje změnily, budeme opravu údajů iniciovat obratem podle Vašeho sdělení.
 • Odvolání/Vymazání: Se zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoliv nesouhlasit s účinkem do budoucna nebo požadovat vymazání, pokud Vašemu nároku neodporuje žádná zákonná lhůta pro uchovávání nebo jiná zákonná, resp. smluvní nutnost (např. otevřená smlouva).
 • Přenosnost údajů: Za určitých předpokladů můžete požadovat, aby Vám nebo třetím osobám byly Vaše osobní údaje předány.
 • Odvolání souhlasu: Udělené souhlasy ke zpracování Vašich údajů můžete kdykoliv odvolat.

S požadavky na námitky, přístup, opravu nebo vymazání osobních údajů se obraťte na myjob@delfortgroup.com.

Pokud si nepřejete, abychom zveřejnili podrobnosti vašeho přijímacího řízení v naší skupině nebo nesouhlasíte s naším uchováváním vašich dokumentů pro další využití, oznamte nám to prosím písemně.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost příslušnému dozorčímu orgánu. Rádi zodpovíme všechny další otázky týkající se ochrany soukromí. Kontaktujte prosím dataprotection@delfortgroup.com.

Mapy Google jsou povoleny.