Pokyny k ochraně dat pro uchazeče

delfort klase veliký důraz na ochranu Vašich osobních dat a implementoval proto rozsáhlá technická a organizační opatření a standardy k ochraně dat. Tyto standardy zajišťují ochranu práv všech zúčastněných a průběžně se kontrolují a dále vylepšují.

Pro Vás jako uchazečku nebo uchazeče jsme shrnuli následně nejdůležitější informace na téma ochrana dat.
Odpovědná za zpracování Vašich osobních dat je:  

delfortgroup AG
Fabrikstraße 20
4050 Traun
Rakousko
Telefon: +43 (0)7229 776-0
Telefax: +43 (0)7229 77618-100
myjob@delfortgroup.com / www.delfortgroup.com

Účel zpracování dat
Vaše data budou zpracována pouze za účelem konkurzního procesu. Při úspěšném ucházení o zaměstnání budou vaše data také v rámci zaměstnaneckého ­poměru déle zpracovávána.

Odevzdání dat
V případě konkurzu souhlasíte výslovně s tím, že Vaše uchazečská data budou zpracovány příslušnou společností koncernu, pro kterou se realizuje konkurz. Mimo to souhlasíte také s tím, že k odevzdání Vašich uchazečských dat v rámci společností koncernu skupiny delfort může dojít také v třetích státech. S Vašimi uchazečskými daty se bude zacházet s maximální pečlivostí a diskrétností. Přístup k Vaším uchazečským datům mají pouze ty osoby, které jsou angažované do obsazení pracovního místa (např. personální oddělení, odborné pracoviště). Všechny osoby, které získají přístup k Vašim uchazečským datům, jsou povinné k zachovávání tajemství.
Vaše uchazečská data nebudou odevzdána třetím osobám, pouze tehdy, když je k tomu k dispozici výslovný souhlas nebo zákonné nebo úřední nařízení.

Zpracování dat
delfortgroup AG zpracuje v konkurzním procesu Vaše následující data:

  • Data, která byly Vámi oznámena nebo zaslána elektronickou cestou.
  • Dokumentace pohovoru a/nebo telefonických hovorů

Souhlasíte výslovně s tím, že Vaše data budou použita ke konkurznímu procesu a po ukončení konkurzního procesu můžou být uchovávána v evidenci pro další různé procesy obsazení pracovního místa.

Zrušení, informace, korektury nebo smazání dat
Jako uchazeč můžete využít následující práva, pokud nestojí proti vašemu nároku zákonná lhůta o uchovávání:

  • Zrušení: Kdykoli můžete zrušit svůj souhlas se zpracováním Vašich uchazečských dat. Ihned, jako se Vaše zrušení dostane k odpovědné osobě, budou Vaše data uchazeče smazána. V konkurzním procesu pak nebudete dále zvýhodněni.
  • Informace a korektury: Na písemné dotazy Vám ochotně sdělíme podle zákonných ustanovení, která Vaše osobní data jsou u nás uložené. Pokus se vaše data změnila, provedeme korekturu dat bezprostředně po Vaší informaci o změně. 

Obraťte se při dotazech k zrušení, korekci nebo smazání dat na myjob@delfortgroup.com.
Pokud si nepřejete odevzdávání Vašich dat v rámci našeho koncernu nebo nesouhlasíte s uchováváním Vašich podkladů v evidenci, sdělte nám to písemně.
Pokud jste názoru, že se zpracování Vašich dat neprovádí v zákonném rámci, máte právo k stížnosti u příslušného dozorního úřadu.
Další dotazy k ochraně dat u firmy delfort vám ochotně zodpovíme. Obraťte se k tomu na dataprotection@delfortgroup.com