CCharta důvěry poskytuje zákazníkům a koncovým uživatelům garanci, že papírové slámky jsou plně v souladu s nařízeními a směrnicemi EU pro materiály, přicházející do styku s potravinami. Podpisem Charty veřejně deklarujeme, že náš FibreStraw® paper tyto požadavky splňuje – a tedy prospívá životnímu prostředí i vám!

 

Koncový uživatel může jen obtížnčně identifikovat, které papírové slámky směrnicím a nařízením EU vyhovují, jsou bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. Podpisem Charty jsme vyjádřili závazek, že náš FibreStraw® paper je prostý všech rizikových složek, že jsme držiteli všech požadovaných certifikátů kvality, a že platnost těchto certifikátů pravidelně obnovujeme ve spolupráci s nezávislými certifikačními autoritami.

 

"delfort vyrábí speciální papír pro lepší zítřky. Pro zítřky, které respektují přírodu, vysoké standardy a především zdraví zákazníků. A to je důvod, proč fuknčnost, udržitelnost a blaho zákazníků byly, jsou a vždy budou pro vývojové specialisty v delfortu na prvním místě."

Martin Zahlbruckner , ředitel společnosti

Záruka, které mohou zákazníci věřit

Aby byly naplněna přání a očekávání evropských zákazníků, vznikla platforma 360° Foodservice, sdružující výrobce, dodavatele a distributory potravinářských produktů. Ze vzájemné spolupráce vzešla Charta důvěry, která shrnuje veškeré požadavky EU na výrobu papírových slámek a zaručuje, že tyto produkty jsou bezpečné, hygienické a šetrné k životnímu prostředí.

Více než ´jen´ papír

Základem vynikající papírové slámky je vynikající papír! Co může být zdánlivě jednoduchým produktem, je ve skutečnosti komplexním produktem, výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje ke zjištění té nejlepší kombinace základních surovin. Delfort se zavazuje udržovat vysoké standardy kvality a bezpečnosti, které zákazníci a koncoví uživatelé od materiálů, přicházejících do styku s potravinami, očekávají.

Co je to „Charta“

✓ Papírová slámka je technicky pokročilý produkt, jehož základem jsou kvalitní suroviny

✓ Papírové slámky jsou bezpečné, je-li jejich výroba v souladu se všemi evropskými a národními požadavky na materiály, přicházející do styku s potravinami

✓ Podpisem Charty důvěry vyjadřují společnosti s platnými předpisy plný soulad a prohlašují tak, že jejich produkty jsou bezpečné

✓ Nákup, dodávky a používání slámek od společností, které jsou součástí Charty, zaručuje produkt, kterému lze po všech stránkách důvěřovat

Identifikaci vyhovujících produktů ulehčí Značka důvěry

 

Jste připraveni přejít na bezpečný a ekologický FibreStraw® paper?

 

Markus Brunnthaller
International Sales Manager Food Service
+43 7229 776-435
E-Mail

creative collaboration