Декларация за поверителност на данните за кандидати

delfort отдава голямо значение на защитата на личните ти данни. Поради това сме въвели множество технически и организационни мерки и стандарти за защита на данните. Тези стандарти гарантират правата на всички заинтересовани страни и непрекъснато се преразглеждат и подобряват.

 

За теб като кандидат сме обобщили по-долу най-важната информация по въпроса за защита на данните.

 

Адресът за контакт при запитвания относно обработката на твоите лични данни е:

 

delfortgroup AG
Fabrikstraße 20
4050 Траун
Австрия
Телефон: +43 (0)7229 776-0
Факс: +43 (0)7229 77618-100
myjob@delfortgroup.com / www.delfortgroup.com

 

Цел на обработката на данни
Данните ти ще бъдат обработвани единствено за целите на процеса на кандидатстване. В случай на успешна кандидатура, твоите данни ще бъдат допълнително обработвани за целите на изготвяне на документите ти за назначаване.

 

Препращане на данни
В случай на кандидатстване, даваш изрично съгласието си, че данните, предоставени като кандидат, могат да бъдат обработвани от съответната компания от групата, към която е насочена твоята кандидатура. Освен това изрично се съгласяваш, че данните, предоставени като кандидат, могат да се предават в рамките на компаниите на delfortgroup, включително на такива в трети страни. Данните от твоята кандидатура ще бъдат обработвани с изключително внимание и дискретност. Само тези служители, които участват в наемането ти на работа (напр. Човешки ресурси, съответният отдел) имат достъп до данните от твоята кандидатура. Всички лица, които имат достъп до твоите документи за кандидатстване, са задължени да спазват  поверителност.

Данните, предоставени в кандидатурата ти, няма да бъдат разкривани на трети страни, освен ако не си дал(а) изричното си съгласие за това или не е предвидено законово задължение или заповед, издадена от надзорен орган.

 

Обработка на данни
По време на процедурата за кандидатстване delfortgroup AG ще обработва следните лични данни:

  • Данни, които си предоставил(а) сам(а) или които са били предадени по електронен път
  • Записи от интервюта и/или телефонни разговори

 

Изрично се съгласяваш, че твоите данни могат да бъдат използвани за процеса на кандидатстване и записи от тях да се съхраняват след приключване на процеса на кандидатстване за всички други предстоящи процедури, свързани с персонала.

 

Изтегляне, разкриване, коригиране или заличаване на данни
Като кандидат можеш да се възползваш от следните права, ако няма законово изискване за задържане, което да противоречи на твоето искане:

  • Изтегляне: По всяко време можеш да си оттеглиш съгласието си за обработка на твоите данни. След като отговорното лице получи твоето желание за изтегляне, данните от кандидатурата ти ще бъдат заличени.  Твоите данни след това вече няма да бъдат разглеждани в процеса на кандидатстване.
  • Разкриване и коригиране: При писмено искане ще те информираме, в съответствие със законовите изисквания, какви лични данни за теб сме съхранили. Ако твоите данни са се променили, ние незабавно ще извършим корекцията на данните според твоята информация. 

 

За искания относно изтеглянето, разкриването, коригирането или заличаването на данни, моля, свържи се с myjob@delfortgroup.com. Ако не желаеш да разкриваме данни от твоята кандидатура в нашата група или не си съгласен(на) със съхраняването на твоите документи за по-нататъшно използване, моля, уведоми ни в писмена форма.

 

Ако смяташ, че обработката на твоите лични данни не съответства на закона, имаш право да подадеш оплакване до съответния надзорен орган.

 

Ще се радваме да отговорим на всички други въпроси по отношение на поверителността. Моля, свържи се с

 

dataprotection@delfortgroup.com.